Outlook Web App
Show password
Đăng nhập

Đơn vị quản trị và vận hành:
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên
Hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng:
Điện thoại: Đ/c Nối: 0948.135.165 - Đ/c Huy: 0915.373.585
Email: hotro@thainguyen.gov.vn
Hướng dẫn truy cập Thư mục dùng chung: Tại đây
Hướng dẫn truy cập Thư mục dùng chung trên điện thoại: Tại đây
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thư điện tử trên thiết bị Android: Tại đây
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thư điện tử trên thiết bị iphone, ipad: Tại đây